مقالات

نویسندگان

 

 

نبرد فرهنگی را با مقابله به مثل می‌شود پاسخ داد. کار فرهنگی و هجوم فرهنگی را با تفنگ نمی‌شود جواب داد. تفنگ او، قلم است.

«امام خامنه‌ای»

 

جدید ترین کتاب ها

ناشران